صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
پ‍‍ژوهش ها
نسخه چاپي

پ‍‍ژوهش ها


از آنجاییکه توسعه دیگر مفهوم ک مفهوم كمی را که با واژه رشد بیان می شود، در بر ندارد بلکه به تمام جنبه هاي انسانی چه مادي و چه مع نوي می پردازد.
مقالۀ حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است: براي هویت بخشی به شهرهاي ایران و تبدیل آنها به جلوه گاه ی از فرهنگ و تمدن اسلامی چه باید کرد؟
دين به عنوان اصلي ‏ترين عامل در شكل ‏دهي فرهنگ ‏هاست و اسلام محوري‏ ترين عامل در مهندسي فرهنگ كشور مي‏ باشد.